Tuesday, September 21, 2004

Malayang Taludturan

Huwag tayong pabilanggo
sa paniniwalang
tadhana ang guguhit
ng luwalhati
sa pinagtugmang palad

Huwag tayong pagapos
sa pag-aakalang
panahon ang maglalapat
ng ligaya
sa sinukat na pag-ibig

Padaluyin natin
ang batis
ng pusok at hinahon
sa malayang taludturan
ng damdamin.

Wala sa tugma ang ulap.
Wala sa sukat ang langit.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home